Strategi

StrategySPECTRA SYSTEMS' overordnede strategi er gennem høj kompetence indenfor IT og forretningsforståelse at kunne tilbyde konkurrencedygtige IT-løsninger samt på grundlag heraf at udbygge nuværende og etablere nye forretningsmæssige relationer til virksomheder indenfor SPECTRA SYSTEMS' markedsområde.

Succeser der kan betale sig
Via vore kompetencer er vi være i stand til at vurdere og præsentere overfor vore kunder hvilke løsninger, der kan blive en succes og hvilke som ikke kan.

Når vi med glæde modtager en ordre på en ny løsning forpligter vi os samtidig til at yde en stor indsats for at løsningen bliver en succes i såvel kundens som i vor egen virksomhed. Under begrebet succes medregner vi også at løsningen skal være en økonomisk god investering for vor kunde i form af øget driftsstabilitet, effektivitet, nye indtjeningsmuligheder eller lignende.

Det fulde ansvar overfor alle kunder
Virksomheden SPECTRA SYSTEMS er bygget på et fundament af solide og langvarige relationer til vore kunder. Vi erkender samtidig at vore løsninger har vital betydning for kundens virksomhed på såvel strategisk som operationelt niveau. Dette faktum forpligter vi os til at tage det fulde ansvar for. Dette uanset kundens størrelse, da det er vore holdninger og ikke den økonomiske værdi af kunden, der er vor motivation herfor.

De gode referencer og de tilfredse kunder
SPECTRA SYSTEMS har gode referencer blandt meget anerkendte virksomheder indenfor samtlige af sine markedsområder - dette glæder vi os over. Men endnu mere vigtig er vor løbende overvågning rettet mod eventuelle mindre tilfredse kunder.

I sandhedens time må enhver virksomhed erkende, at der fra tid til anden opstår situationer hvor en kunde sidder tilbage med en negativ oplevelse af et hændelsesforløb. I disse situationer er vi indstillet på at strække os meget langt for at genvinde vort gode forhold til kunden. Vor indsats rettet mod at skabe gode referencer sker således aldrig på bekostning af at bevare gode relationer til alle vore kunder.