Værdier

PeopleVi har tre overordnede sæt af værdier, som vi bevidst værner om. Disse værdier er bærende for virksomheden og bør således karakterisere den måde, hvorpå vi agerer overfor kunder, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt.

Troværdighed
Vores kunder og medarbejdere skal opleve, at SPECTRA SYSTEMS er en troværdig virksomhed som man kan sætte sin lid til. Troværdighed opnår vi alene gennem at gøre det vi lover eller på anden måde stiller i udsigt.

Troværdighed er grundlæggende for et gensidigt samarbejde med vore kunder og for SPECTRA SYSTEMS som en tryg arbejdsplads.

Resultater og indtjening
Vi skal være stolte over det vi præsterer og at vores indsats gør en forskel. Kombinationen af teknisk IT kompetence og forretningsforståelse gør at vi har en stor virksomhedsspecifik fordel på markedet.

Vores resultater overfor kunderne måles på baggrund af deres succes med de løsninger vi leverer, det økonomiske udbytte af disse samt kundens tilfredshed. Vores resultater i relation til medarbejdere måler vi på grundlag af udviklingen i vore kompetencer og indtjeningsmæssigt på grundlag af vore årsregnskaber.

Teamånd og nærvær
Følelsen af at være en del af et team som medarbejder i SPECTRA SYSTEMS har stor værdi for vor samhørighed og evnen til at løfte opgaverne i fællesskab.

Vi tilskynder at vore medarbejderes kompetencer forenes og at mangfoldigheden fungerer som et aktiv i relation til vor bredde af kompetencer. Vi skal være nærværende overfor vore kolleger såvel i relation til det der vedrører arbejdslivet som fritiden.

Teamånd og nærvær overfor vore kunder ser vi som modstykket til følelsen af som kunde at være ignoreret eller glemt. Ved nærvær forstås altså, at vi er aktivt engageret i vore kunders virksomhed, at vi er tilgængelige i form af en løbende kontakt samt rent geografisk.