Avancerede faciliteter

- og brugervenlig betjening

Udviklingsteamet bag SPECTRA er i besiddelse af viden om håndtering af selv de mest komplekse forretningsgange. En informationsløsning er imidlertid ikke meget bevendt, hvis den er vanskelig at anvende - uanset hvor avanceret funktionalitet løsningen rummer. Derfor udgør brugervenlighed en væsentlig del af visionen bag SPECTRA. SPECTRA er let at lære og anvende i det daglige arbejde.

I større organisationer med funktionsopdelte afdelinger er kommunikationen mellem afdelingerne af vital betydning. Derfor er det værd at bemærke, at SPECTRA omfatter et bredt udvalg af løsninger. Løsningerne er integreret og afvikles i ét databasesystem, således at data for de respektive afdelinger er let tilgængelige. Disse data benyttes i forbindelse med analyser på tværs af afdelingerne og tilvejebringer dermed værdifuld ledelsesinformation.

I komplekse installationer, hvor SPECTRA håndterer flere virksomheder i samme databasesystem, anvendes ASP eller WEB baseret teknologi samt distribueret database- og serverteknologi. Udnyttelsen af disse tekniske faciliteter giver ubegrænsede muligheder for udvidelse af kapaciteten.