Holder trit med en verden i udvikling

Standardmodulerne i SPECTRA er i besiddelse af en vidtrækkende funktionalitet, der løbende opdateres på forkant med udviklingen i omverdenen. I tillæg hertil kan løsningerne tilpasses individuelt til den enkelte virksomhed, uden at det er nødvendigt at ændre i selve kernen af softwaren. SPECTRA lever dermed op til kravet om, at løsningen skal følge med den generelle udvikling, samtidig med at den enkelte virksomhed har mulighed for at udvikle egne forretningsgange i systemet, som underbygger dennes virksomhedsspecifikke fordele og dermed styrker dens konkurrenceevne.