I tæt samarbejde med branchen

Produktudviklingsstrategien for SPECTRA tager udgangspunkt i de nyeste udviklingstendenser indenfor branchen kombineret med de tekniske muligheder, som den mest moderne teknologi tilvejebringer. Med henblik på at understøtte denne strategi er udviklingsteamet bag SPECTRA sammensat af såvel kompetente personer fra hotel og rejse industrien som personer med stor viden indenfor softwareudvikling. I tillæg hertil udgør samarbejdet med brugergrupper en værdifuld inspirationskilde for den fremtidige udvikling af SPECTRA.