Markedets mest omfattende samling af værktøjer

I tillæg til den funktionalitet, der er omfattet af SPECTRA løsningerne, er det muligt at udbygge denne vha. markedets mest omfattende samling af supplerende værktøjer. Denne adgang til supplerende værktøjer er skabt på grundlag af, at SPECTRA overholder åbne standarder.

Data i SPECTRA er altså frit tilgængelige, således at brugere, der er autoriseret hertil, kan benytte disse data interaktivt for videre behandling i andre softwareløsninger. Denne fleksibilitet giver virksomheden friheden til ad hoc at kunne udarbejde eksempelvis rapporter, der kan danne grundlag for vigtige beslutninger. I en tid med hastige ændringer i de forretningsmæssige betingelser er dette af vital betydning for virksomhedens økonomiske trivsel.