Kædeløsninger

Med SPECTRA Multi Site Server kædeløsning er vejen banet for den ekspansive kæde, der ønsker et værktøj, som kan bidrage til en kontrolleret vækst og samtidig udnytte en lang række synergifordele.

Fra centralt hold kan marketingafdelingen gennemføre kampagner, der eksponerer alle kædens forretninger endog med budskaber tilpasset den enkelte enhed samt eventuelle tidligere kunderelationer.

På ledelsesplan følges den salgsmæssige udvikling for kæden som helhed, for den enkelte enhed samt på fuldt detaljeringsniveau i de tilfælde, hvor dette ønskes.

Den økonomiske/bogholderimæssige rapportering sker til et centralt økonomistyringssystem fordelt på de respektive selskabsmæssige enheder.