Ledelsesinformation, budget & managementboard

 

Ledelsesinformation
Ledelsesinformation kan flere måneder i forvejen prognosticere salget i en given periode fordelt på virksomhedens kerneområder. Denne information er af uvurderlig værdi for ledelsen i forbindelse med planlægningen af salgsfremmende aktiviteter samt af den personalemæssige bemanding.

 

Ledelsesinformation

 

 

 

Budget

Ligeledes kan budgettet indlægges direkte i SPECTRA fordelt på respektive grupper. Det er derfor muligt, at sammenligne realiseret, reserveret samt prognosticeret med budgettet uden at skulle foretage manuelle opstillinger i regneark.

Såfremt tallene ønskes viderebehandlet i en budgetmodel i Excel, da er der integration hertil fra SPECTRA.

 

Budgetter

 


Management
board
Managementboard er ledelsens værktøj som samler et bredt udsnit af KPI'er - indexes for hvorledes det går for virksomheden

Managemenboard