Styring af opgaver & korrespondance

Opgavemodulet holder styr på alle arbejdsopgaver på afdelings- og personniveau. Når opgaven opstår, da kan den person, som registrerer opgaven, eventuelt anmode en anden om at udføre denne. På afdelingsniveau er der fuldt overblik over, hvilke opgaver, der er endnu ikke er fuldført.

Opgaver
For opfølgning på tilbud, bekræftelse, navneliste, program osv. med tilknytning til en reservation, da er det muligt at oprette opgaven direkte på reservationen. For marketingmæssige tiltag samt opfølgning heraf oprettes opgaven i stedet på de aktuelle kunder/emner enten manuelt eller automatisk på baggrund af en marketingkampagne.

Afsluttede opgaver dokumenterer den kommunikation, der været med 
kunderne gennem tiden, således at vigtige informationer ikke går tabt eller bliver glemt.

Opgaver


Korrespondancestyring
Korrespondance, som udskrives via SPECTRA, arkiveres automatisk i systemets korrespondancestyringsdel. Alle former for tilbud, bekræftelser, kundebreve, mailings osv. genereres automatisk som dokumenter til Microsoft Word for udskrivning på papir eller afsendelse via E-mail. De enkelte dokumenter arkiveres med en reference til reservationen eller kunden, hvortil de er afsendt. På denne måde undgår brugeren at skulle foretage manuel arkivering, ligesom det er hurtigt og overskueligt at finde et tidligere dokument.