Internet Online Reservation & Betaling

Internet Online Reservation & Betaling
Ofte er det udenfor rejsebureauets normale åbningstid, at de fleste rejsekøbere har lejlighed til at undersøge udbuddet af rejser samt om muligt foretage bestilling heraf. Med SPECTRA Internet Online Reservation & Betaling kan rejsekøberen på alle tider af døgnet hurtig skabe sig et overblik over rejsebureauets tilbud og i samme arbejdsgang gennemføre en bestilling inklusive tegning af rejseforsikring samt øvrige tillæg og slutteligt udskrive en reservationsbekræftelse, et rejsebevis eller en billet.

Som en integreret del af rejsebestillingen findes Internet Online Betaling, der varetager betalingen for rejsen baseret på kreditkort, dankort samt bankoverførsler. Betalingstransaktioner foretages online og er således fuldstændig automatiseret. Det er muligt at specificere regler for, hvorvidt depositum hhv. hele rejsens pris skal betales på bestillingstidspunktet bl.a. afhængig af antal dage til afrejsetidspunktet. Sidst nævnte er bl.a. særlig relevant i forbindelse med salg af restpladser.

Onlinebooking1 Onlinebooking2 186X140 Onlinebooking3