Programoplægning

Programoplægningsmodulet er systemets omfattende database med oplysninger omkring bl.a. afgange, destinationer, hoteller, værelser(typer/kategorier), allotments, tillæg/rabatter, forsikringer, priser og pakker.

Programoplægningen strukturerer og styrer hele rejsebureauets produkt- og serviceudbud såvel overfor den interne salgsstyrke som overfor bureauets Internet kunder. Programoplægningen danner ligeledes grundlag for hele automatiseringen af de administrative rutiner i forbindelse med afviklingen af rejserne.

Afgange
En afgang omfatter oplysninger om afgangens navn/kode, afgangstype (fly, bus, skib osv.), afgangsdatoer, egenskaber, allotmentaftaler, afgangstillæg, kontaktpersoner for automatiske rapportering, kost- og salgspriser samt opsamlingsruter og grafiske layouts for seatning. Endvidere automatiske følgebreve samt allotmentopdeling for styring af allotmentudnyttelsen ved afvikling af rejser med forskellige varigheder.

Afgange Afgange2 221X161

Destinationer
Under destinationer findes de rejsemål som tilbydes. Endvidere findes bl.a. informationer omkring land, automatiske følgebreve, egenskaber, depositumsregler samt destinationstillæg/-rabatter med tilhørende kost- og salgspriser, provision, allotment på tillæg osv.

Hoteller
For hver destination findes hoteller med oplysninger omkring adresse, kontaktpersoner med understøttelse for elektronisk afsendelse af rapportering til hotellet, notater med muligheden for noteringer omkring anbefalinger til gæsterne, markering for garantihotel, standardpension osv.

På hoteller findes endvidere web-links til arkiverede tekster og billedmateriale, som kan benyttes direkte i salgssituationen for både den interne salgsstyrke og i forbindelse med Internet Online Reservation.

Hoteller

Registrering af egenskaber på hotellet, der kan benyttes som grundlag for

kvalitative søgninger eksempelvis - "vis alle børnevenlige hoteller på Gran Canaria" eller "vis alle hoteller i Frankrig, hvor afstanden til skiliften er max. 100 meter".  Hoteltillæg samt journalisering der automatisk vedligeholder en log over afsendt rapportering til hotellet.

Værelser - typer/kategorier samt allotment
Under hvert hotel findes en oversigt over hotellets værelsestyper/-kategorier med information om min., max. og normal(standard) antal personer herunder muligheden for at specificere dette pr. persontype. Faciliteter for håndtering af henvisninger i relation til allotmenttræk på andre værelsestyper samt parametre for automatisk beregning af tomsengstillæg og opredningsrabat.

Der findes web-links til beskrivelser og billedmateriale om de enkelte værelsestyper, håndtering af værelsesegenskaber, værelses kost- og salgspriser samt diverse værelsestillæg og rabatter.

Vaerelsestyper Kategorier1Vaerelsestyper Kategorier2 206X141Vaerelsestyper Kategorier3

Allotmentaftaler med styring helt ned på dagsbasis. Logning af oprindeligt allotment samt løbende opdatering af nuværende og ledigt antal, der giver ideelle opfølgningsmuligheder samt beslutningsgrundlag for næste sæsons disponeringer.

Avancerede kopierings- og reguleringsfunktioner med samtidig opdatering af allotment for flere værelsestyper.

Tillæg
Ordet tillæg benyttes i nærværende afsnit som dækkende over såvel tillæg som rabatter. Tillæg håndterer alle typer af tillægsydelser, som tilbydes udover selve rejsen dvs. afgang/transport og hotel. Som eksempler herpå kan nævnes tillæg for balkon med udsigt, sæde med ekstra benplads, teaterbilletter, helpension, liftkort samt automatiske/ beregnede tillæg herunder opredningsrabatter og tomsengstillæg.

Det er muligt at specificere tillæg til afgange, destinationer, hoteller,

værelser samt uafhængige tillæg - knyttet til rejsen som helhed eller personrelaterede. Alle typer tillæg understøtter allotmentstyring.

På de enkelte tillæg findes endvidere en række parametre, som anvendes i forbindelse med styringen af den automatiserede rapportering af tillægssalget til hoteller, afgange, destinationsguides osv.

Tillaeg1

Pakkerejser
I SPECTRA Travel System findes et avanceret modul for håndtering af pakkerejser. En pakke vil sædvanligvis bestå af et antal opsamlingsruter, afgange med mulighed for håndtering af feedere, ud- og hjemrejse samt rundrejser - der er ingen begrænsninger i antal afgange på en pakke.

Endvidere et eller flere hotelophold herunder transporthoteller, krydstogter osv. I en pakke kan også inkluderes tillæg.

Prissætningen kan ske på grundlag af en beregning baseret på de i pakken indgående ydelser eller som en fast anført pris direkte på pakken.

Pakkerejser1

Priser og kalkulation
Kalkulation og indlægning af priser er unægtelig et af de områder, hvor mange rejsebureauer efterspørger en forenkling af arbejdsprocesserne. Her har SPECTRA virkelig noget at tilbyde i form af overblik og automatiserede beregningsrutiner.

Priser Kalkulation1 206X150