Reservation/booking

Reservation/booking
SPECTRA Travel System bookingdel er opbygget således at forretningsgangen i systemet følger det naturlige samtaleforløb med kunden. Undervejs i forløbet præsenterer SPECTRA en lang række nyttige informationer for brugeren, således at denne er i stand til at informere gæsten omkring destinationen og hotellet samt eventuelt foreslå alternativer til gæstens ønsker. Der tages ligeledes hensyn til ønsket om at optimere salget i relation til de indgåede allotmentaftaler herunder garantihoteller osv.

Søgning efter den ønskede rejse kan foretages på grundlag af en lang række kriterier.

Booking1 Booking2

Bookingdelen i SPECTRA er omfangsrig, hvorfor det i denne sammenhæng ikke er hensigten at give en dybere forståelse for programmellets vidtrækkende funktionalitet, brugervenlighed og fleksibilitet. Som eksempler kan dog nævnes følgende:

 • Booking af flere værelser og værelsestyper i samme reservation
 • Booking af forskellige pakker i samme reservation
 • Rundrejser/kombinationsrejser med ubegrænset antal hoteller
 • Ubegrænset antal afgange herunder feedere
 • Opsamlingsruter
 • Deltagerlister med registrering af fødselsdato, afbestillingsforsikring samt håndtering af Europæiske Forsikring og Gouda
 • Grafisk seatingsystem
 • Tillæg på afgange, hoteller, deltagere samt uafhængige tillæg
 • Økonomi- og indbetalingsdel
 • Log over alle ændringer der er foretaget på reservationen med tidspunkt og brugerinitialer
 • Journalisering over alle dokumenter der er sendt til gæsten med direkte adgang hertil i elektronisk format Word hhv. PDF, herunder rejsebeviser/billetter samt følgebreve

Booking3 Booking4