SPECTRA SOA

 "SPECTRA SOA (Service Oriented Architecture) tilbyder en ny generation af dynamiske software løsninger, som hurtigere og mere omkostningseffektivt kan videreudvikles i takt med, at der opstår nye krav til funktionalitet".

Idéen bag SOA er at konstruere komplekse softwareløsninger ved at forbinde universelle og uafhængige software services. Hver service udstiller sin funktionalitet via et veldefineret og dokumenteret interface, som kan forstås og benyttes af andre applikationer og services. På kortere sigt er udviklingstiden for applikationer baseret på SOA betydelig længere - 25 gange længere udviklingstid er ikke urealistisk i mange tilfælde. Denne investering i agil softwareudvikling har vi haft kompetencemæssig og økonomisk mulighed for at gennemføre, ligesom vi i fremtiden vil sætte store ressourcer ind på en fortsat udvikling heraf. 

Det naturlige spørgsmål er selvsagt, hvilke tungtvejende fordele SOA kan bidrage med set fra vore kunders og vor udviklingsafdelings side?

1) - Videreudvikling og tilpasning af forretningsgange med høj underliggende kompleksitet kan løftes til et højere abstraktionsniveau og dermed mindske kompleksiteten. Indgående kendskab til de enkelte detaljer i implementeringen af de relevante services er ikke nødvendig. Vi kan eksempelvis foretage ændringer af rækkefølgen i forretningsgange og tilføje nye forretningsregler ved blot at kalde eksisterende services (eventuelt suppleret med et par nye) iht. det flow som ønskes.

I forbindelse med eksempelvis implementering af Internet Online Reservation løsninger oplever vi, at mange kunder ønsker en høj grad af individuel tilpasning, da sådanne løsninger er en del af "ansigtet udadtil". Det handler dog ikke kun om udseendet, men også om at kunden skal kunne forstå produktet, præsenteres for relevante tilkøb, gode tilbud når bestemte vilkår er opfyldt, håndtering af aftalepriser og aftalevilkår, rabatter, Yield / Revenue Management styring af udbudte priser og udbudte produkter. Her byder SPECTRA SOA virkelig ind med friheden til at udvikle den "perfekte" kundetilpassede løsning. 

2) - SPECTRA SOA implementeres som Web Services, hvilket gør det muligt at få adgang til SPECTRA SOA via Internettet uafhængig af systemmæssig platform og programmeringssprog. Fordelene herved er bl.a.:

a) Funktionaliteten i SPECTRA kan indarbejdes som en integreret del af en anden software applikation på Internettet. Et eksempel herpå er et skisports hotel, der ønsker en Internet Online Reservationsfunktion, hvor det skal være muligt i et og samme system at reservere værelsesophold med diverse tillæg samt ski og støvler. Reservation af værelsesophold håndteres af SPECTRA, mens ski og støvleudlejning håndteres af et udlejningssystem tilpasset dette formål. Set fra Internet brugerens side vil løsningen opleves som ét system, selvom det underliggende er to særskilte systemer - der er specialiseret i hver sit område.

SPECTRA SOA giver endvidere selvsagt helt unikke muligheder for at integrere til Internet Online Reservation portaler og GDS systemer. 

b) Services der er til rådighed via Internettet. Funktionalitet / services er traditionelt set tilgængelig via et program, som er installeret lokalt eller via et program, der er installeret på en hosting server tilgængelig via Internettet. Med SPECTRA SOA tilbyder vi i dag funktionalitet/ services, som er tilgængelig via Internettet uden at der er på nogen måde er installeret noget program hos brugeren (eller dennes hosting server). Den helt store fordel herved er selvsagt, at et ubegrænset antal kunder kan få adgang til nye services, når blot disse services er tilgængelige på en enkelt server. Behovet for installations- og opdateringsarbejde på individuelle kundeservere elimineres altså fuldstændig. 

c) SPECTRA SOA giver valgfrihed mht. brugergrænseflade og den platform så passer til opgaven.

SPECTRA SYSTEMS har for nylig lanceret et nyt high-end restaurant- og kassesystem, som henvender sig til krævende restauranter og restaurantkæder. Spørgsmålet omkring udvikling af software til håndholdte terminaler dukkede naturligvis op tidligt i udviklingsforløbet. Hvilke dele af det stationære system skulle implementeres i det håndholdte, og hvilke hensyn skulle der tages hertil under udviklingsarbejdet?

Med SPECTRA SOA var svaret enkelt. Vi kunne udvikle den stationære applikation først og efterfølgende havde vi fuld frihed til at vælge den platform, som passe bedst til den håndholdte del. Det eneste udviklingsarbejde, som var specifikt relateret til den håndholdte applikation var brugergrænsefladen, da denne bliver afviklet på den håndholdte enhed. Alle øvrige dele af applikationen er services, der er fælles med den stationære del.

3) - Muligheden for at udvikle nye applikationer baseret på universelle og uafhængige software services har selvsagt den store fordel, at nye produkter opstår på basis af en høj grad af genbrug. En indirekte fordel herved er endvidere, at testfasen simplificeres markant. Genbrug og test er nok ikke den mest visionære del af de muligheder, som SPECTRA SOA bidrager med, men til gengæld giver det unægtelig stor dynamik når tidsforbruget ifbm. udviklingsarbejdet og testfasen kan reduceres med 75-95%.