SPECTRA Rate & Yield Management

Central styring af priser

Rate 732X346px
  • Central styring af priser baseret på availability, lead-time, rates og restrictions
  • Rate levels med buckets/kurve af priser/produkter gør skiftet fra et prisniveau til et andet meget effektivt
  • Alle delsystemer i SPECTRA Distributionsløsning opdateres automatisk herunder Online Booking, Mobil Online Booking, Channel Management booking kanaler/GDS samt Reservation Webservices Architecture (OTA).

Restrictions

Restrictions

 

  • Systemet understøtter alle udbredte restrictions
  • Restrictions kan kombineres på rate level, priskode/produkt og værelsestype niveau
  • Fuld logning/historik på ændringer i restrictions
Graf

Antal udbudte værelser/produkter afhængig af efterspørgsel og lead-time

  • Automatisk styring af hvor mange værelser, der skal holdes tilbage fra salg afhængig af lead-time specificeret pr. produkt/værelsestype

Rate Query

Ratequeryjpg

  • Rate Query giver bookingafdelingen overblik over hvilke produkter hotellet tilbyder til hvilke priser. Brugerne skal altså ikke forstå kompleksisteten i Yielding systemet

  • Aftalepriser er en integreret del af Rate Query