Uddannelse

SPECTRAs brugervenlige opbygning gør alle i stand til at betjene de grundlæggende funktioner i systemet efter få timers uddannelse.

Dette er en stor fordel for især nye medarbejdere i virksomheden.

Brugere, som skal have en dyberegående forståelse for de avancerede faciliteter i SPECTRA, tilbydes kurser af flere dages varighed.

I forbindelse med implementeringen af SPECTRA anbefales det, at uddannelsen afholdes i virksomheden. Planlægningen af uddannelsesforløbet sker i samarbejde med kunden under hensyntagen til de enkelte brugergruppers arbejdsområde og forkundskaber.

I tillæg hertil tilbydes åbne kurser, hvor brugerne kan tilmelde sig de dele af systemet, som har deres særlige interesse. På de åbne kurser er der endvidere lejlighed til at udveksle erfaringer med kolleger fra andre virksomheder.

Alle kurser afholdes af erfarne systemkonsulenter, som alle har mangeårig erfaring med SPECTRA suppleret med branchemæssig erfaring.