Vad kan vi erbjuda?

Hos oss arbetar du tillsammans med några av landets mest kompetenta kollegor inom systemutveckling, teknisk implementering samt verksamhetsförståelse. Våra kunder är marknadsledande, vilket gör att du kommer att få stor möjlighet att utveckla dina egna kompetenser inom dessa områden. Särskild kan det noteras, att Hotell och Reseindustrin är några av de områden, där eCommerce lösningar är i kraftig tillväxt på hög nivå och avseende detta ligger vi i framkant.

Vi vill gärna ha de bästa kollegorna.
Vi vill gärna ha de bästa IT-konsulterna, affärs- och managementskonsulter som våra kollegor. Vi är därför också villiga att sträcka oss mycket långt när det gäller att uppfylla individuella önskemål i samband med anställning.

Medarbetarnas utveckling
Vi är ett kunskapsbaserat företag med specialitet inom IT-teknologin. Våra medarbetares kompetenser och förmågan att dela med sig av dessa är därför avgörande för de resultat vi kan uppnå såväl hos kunden som internt. Som medarbetare förväntar vi oss, att du kan bidra med stor kompetens och ett aktivt engagemang som inspirerar dina kollegor - på samma sätt kan du förvänta dig samma sak från dina kollegor

Vi är självklart medvetna om, att du gärna vill vidareutveckla den kunskap du besitter. Ofta blir vi tillfrågade om det finns någon möjlighet att få gå på kurs. Jo, visst finns det möjlighet till vidareutbildning - såväl externt som internt eller att studera ett givet område under andra former.

Ett av våra största kompetensområden är utveckling av mjukvara. Den löpande utvecklingen av våra kompetenser inom detta område har för oss en extra dimension, då vi inte bara vidareutvecklar våra medarbetares kompetenser, men också löpande gör stora investeringar i ny teknologi i våra lösningar. Vi vill inte endast vara funktions- och marknadsmässigt ledande - utan även tekniskt ledande.