Grundvärderingar

Vi har tre överordnade värderingar som vi värnar om. Dessa värderingar är grunden för verksamheten och bör således karaktärisera vårt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och samarbetspartners i övrigt.

Trovärdighet
Våra kunder och medarbetare ska uppleva, att vi är ett trovärdigt företag som fullföljer sina åtagande. Trovärdigheten uppnås genom att göra det vi lovar eller på annat sätt åtar oss. Trovärdigheten är grundläggande för ett gemensamt samarbete med våra kunder och för vårt företag som en trygg arbetsplats.

Resultat och förtjänst
Vi skall vara stolta över det vi presterar och att vår insats gör skillnad. Kombinationen av teknisk IT kompetens och verksamhetsförståelse gör att vi har en stor företagsspecifik fördel på marknaden.

Våra resultat visas genom våra kunders framgång med de lösningar vi levererar, det ekonomiska utbytet av detta samt kundens tillfresställelse.

Våra resultat i relation till medarbetarna ser vi på utvecklingen av våra kompetenser och förtjänstmässigt genom resultaten i våra årsbokslut.

Gemenskap och närvaro
Känslan av att vara en del av ett team som medarbetare hos oss har stort värde för vår samhörighet. Vi uppmuntar att våra medarbetares kompetenser förenas och att mångfalden bidrar till att aktivt bredda våra kompetenser. Vi ska vara närvarande för våra kollegor i det som berör yrkeslivet såväl som fritiden.

Gemenskap och närvaro gentemot våra kunder ser vi som motsatsen till känslan av att  vara ignorerad eller glömd. Med närvaro menas förstås att vi är aktivt engagerade i våra kunders verksamhet, att vi finns tillgängliga i form av löpande kontakt och rent geografiskt