Pressen skrev: "Fynsk it-succé går framåt igen"

En stor tillströmning av nya kunder de senaste 5 åren har inte enbart betytt ökad omsättning för SPECTRA SYSTEMS. Resultatet har ochså ökat markant som en följd av synergi- och stordriftsfördelar av vår softwareutveckling och i tillägg till detta stigande intäkter från större och mycket komplexa lösningar såsom globala Online distributionslösningar, som vi levererat till några av skandinaviens absolut ledande fristående hotell och kedjor. 

SPECTRA SYSTEMS har idag skandinaviens största avdelning för utveckling av softwarelösningar till hotell- och konferensanläggningar. Det ökade resultatet är ett resultat av denna investering och vi investerar därför nu ytterligare.

 

Tillbaka till listan