SPECTRA House Management

Effektiv planering av städning och uppgiftsstyrning med rumsstatus i real-tid

House Management omfattar ett effektivt grafiskt verktyg för planering av städuppgifter och fördelning till medarbetarteam. All information i planeringsdelen uppdateras i real-tid med statusindikationer.

Uppgifter fördelas automatiskt till de enskilda medarbetarna (alt. team), när dessa loggar in i systemet via en mobiltelefon/smartphone. De aktuella uppgifterna visas med intuitiva symboler och lättläslig text och klarmarkeringarna uppdateras automatisk i planeringsdelen samt såklart uppdateras även rummets status i hotellsystemet.

Systemet introducerades på marknaden generellt för 6 månader sedan, men är redan väl provat, då detta har varit i drift under 1 års tid på fler anläggningar.

Tillbaka till listan