Jobb
Online Support


SPECTRA SYSTEMS är en skandinavisk ledande leverantör av mjukvarulösningar till besöksnäringen - hotell, konferens- och semesteranläggningar, resorts samt restauranger. 

SPECTRA SYSTEMS har idag den största utvecklingsavdelning bland de skandinaviska baserade leverantörer av hotell och konferenssystem. Vi är inte mindre än 15 st heltidsarbetande systemutvecklare. Denna satsning på produktutveckling ger våra kunder dokumenterade fördelar i form av funktionalitet, driftsstabilitet och teknologiska möjligheter som SPECTRA SYSTEMS är ensamma om att erbjuda. Vi har även lång erfarenhet av test, release, deployment och drift av mjukvara i public cloud - Microsoft Azure samt hybrid cloud, vilket säkerställer hög tillgänglighet dygnet runt 365 dagar om året.

SPECTRA SYSTEMS är aktivt involverade i utvecklingen av digitala lösningar som snabbt förändrar besöksnäringen mot ökad effektivitet i den dagliga verksamheten och förbättrar gästernas upplevelse och engagemang när de besöker våra kunder.

Vi har passerat 35 anställda - och fler är på väg.

Vision

Genom vår vision uttrycker vi de mål som vi inte kan sätta inom fasta ramar på kort sikt. Väl medvetna om att visionen är en av de  viktigaste grundstenarna i vår verksamhet. Utan vår vision vet vi inte vart vi är på väg.

Det är vår vision att vara en ledande leverantör av lättanvända mjukvarulösningar till besöksnäringen i Skandinavien med intilliggande länder.

Vi ska vara erkända som den leverantör som ligger i framkant gällande teknisk kompetens och affärsförståelse samt förmågan att leverera funktionella och driftsstabila lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft.

Grundvärderingar

Vi har tre överordnade värderingar som vi värnar om. Dessa värderingar är grunden för företaget och bör således karakterisera vårt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och samarbetspartners i grunden.

Trovärdighet
Våra kunder och medarbetare ska uppleva att vi är ett trovärdigt företag som fullföljer våra åtaganden. Detta uppnås genom att göra det vi lovar. Trovärdigheten är grundläggande för ett gott samarbete med våra kunder och för att vårt företag ska vara en trygg arbetsplats för våra medarbetare.

Resultat och förtjänst
Vi skall vara stolta över det vi presterar och att vår insats gör skillnad. Kombinationen av teknisk IT kompetens och affärsförståelse gör att vi har en stor företagsspecifik fördel på marknaden.

Våra resultat visas genom våra kunders framgång med de lösningar vi levererar, det ekonomiska utbytet av detta samt kundens tillfredsställelse. Vi mäter våra resultat i förhållande till våra medarbetare utifrån utvecklingen av våra kompetenser och förtjänstmässigt genom resultaten i vårt bokslut.

Gemenskap och närvaro
Känslan av att vara en del av ett team som medarbetare hos oss har ett stort värde för vår samhörighet och förmågan att lösa uppgifterna tillsammans.

Vi uppmuntrar att våra medarbetares kompetenser förenas och att mångfalden bidrar till att bredda våra kompetenser. Vi ska vara närvarande för våra kollegor i det som rör yrkeslivet såväl som fritiden.

Gemenskap och närvaro gentemot kunder ser vi som motsatsen till känslan av att vara ignorerad eller glömd. Med närvaro menas förstås att vi är aktivt engagerade i våra kunders verksamhet, att vi finns tillgängliga i form av löpande kontakt.

Strategi

Vår överordnade strategi är att med hög kompetens att kunna erbjuda konkurrenskraftiga IT-lösningar. Med detta som bas kan vi etablera och utveckla affärsmässiga relationer till företag inom vårt marknadsområde.

Framgång som lönar sig
Genom vår kompetens har vi möjlighet att värdera och presentera vilka lösningar som leder till framgång samt vilka som inte gör det.

När vi med glädje mottar en beställning åtar vi oss samtidigt att genomföra en stor insats för att lösningen ska bli framgångsrik i såväl kundens som i vår verksamhet. Under begreppet framgång räknar vi då även med att lösningen ska vara en ekonomiskt god investering för kunden i form av ökad driftstabilitet, effektivitet och nya förtjänstmöjligheter mm.

Fullt ansvar för alla kunder
Vårt företag bygger verksamheten på solida och långvariga relationer till våra kunder. Vi framhåller samtidigt att våra lösningar har en vital betydelse för kundens verksamhet på såväl strategisk som operativ nivå. Detta faktum förpliktigar oss att ta fullt ansvar oavsett kundens storlek, eftersom det är våra grundvärderingar och inte kundens ekonomiska värde som är motivationen för detta.

Goda referenser och nöjda kunder
Vi har goda referenser bland mycket erkända företag inom samtliga marknadsområden - det glädjer oss. Det är dock av större vikt att vår löpande översyn gentemot alla kunder fortgår.

I sanningens minut kan varje företag medge att det då och då uppstår situationer då en kund ges en mindre positiv upplevelse kring ett händelseförlopp. I dessa situationer är vi inställda på att sträcka oss mycket långt för att återvinna vårt goda förhållande till kunden. Vår strävan efter att skapa goda referenser sker aldrig på bekostnad av att bevara goda relationer till alla våra kunder.