Strategi

StrategyVår överordnade strategi är att med hög kompetens inom IT och stor verksamhetskännedom kunna erbjuda konkurrenskraftiga IT-lösningar. Med detta som bas kan vi etablera och utveckla affärsmässiga relationer till företag inom vårt marknadsområde.

Framgång som lönar sig
Genom vår kompetens har vi möjlgihet att värdera och presentera vilka lösningar som leder till framgång samt vilka som inte gör det. När vi med glädje mottar en order åtar vi oss samtidigt att genomföra en stor insats för att lösningen ska bli framgångsrik i såväl kundens som i vår verksamhet. Under begreppet framgång räknar vi då även med att lösningen ska vara en ekonomiskt god investering för kunden i form av ökad driftstabilitet, effektivitet och nya förtjänstmöjligheter mm.

Fullt ansvar för alla kunder
Vårt företag bygger verksamheten på solida och långvariga relationer till våra kunder. Vi framhåller samtidigt att våra lösningar har en vital betydelse för kundens verksamhet på såväl strategisk som operativ nivå. Detta faktum förpliktigar oss att ta fullt ansvar för detta oavsett kundens storlek.

Goda referenser och nöjda kunder
Vi har goda referenser bland mycket erkända företag inom samtliga marknadsområden - det glädjer oss. Det är dock av större vikt att vår löpande översyn gentemot alla kunder fortgår. I sanningens minut kan varje företag medge att det då och då uppstår situationer då en kund ges en mindre positiv upplevelse kring ett händelseförlopp. I dessa situationer är vi inställda på att sträcka oss mycket långt för att återvinna vårt goda förhållande till kunden. Vår strävan efter att skapa goda referenser sker aldrig på bekostnad av att bevara goda relationer till våra kunder.