Grundvärderingar

PeopleVi har tre överordnade värderingar som vi värnar om. Dessa värderingar är grunden för företaget och bör således karakterisera vårt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och samarbetspartners i grunden.

Trovärdighet
Våra kunder och medarbetare ska uppleva att vi är ett trovärdigt företag som fullföljer våra åtaganden. Detta uppnås genom att göra det vi lovar. Trovärdigheten är grundläggande för ett gott samarbete med våra kunder och för att vårt företag ska vara en trygg arbetsplats för våra medarbetare.

Resultat och förtjänst
Vi skall vara stolta över det vi presterar och att vår insats gör skillnad. Kombinationen av teknisk IT kompetens och verksamhetsförståelse gör att vi har en stor företagsspecifik fördel på marknaden. Våra resultat visas genom våra kunders framgång med de lösningar vi levererar, det ekonomiska utbytet av detta samt kundens tillfredställelse. Våra resultat i relationen till medarbetare ser vi på utvecklingen av våra kompetenser och förtjänstmässigt genom resultaten i vårt bokslut.

Gemenskap och närvaro
Känslan av att vara en del av ett team som medarbetare hos oss har ett stort värde för vår samhörighet. Vi uppmuntrar att våra medarbetares kompetenser förenas och att mångfalden bidrar till att bredda våra kompetenser. Vi ska vara närvarande för våra kollegor i det som rör yrkeslivet såväl som fritiden.

Gemenskap och närvaro gentemot kunder ser vi som motsatsen till känslan av att vara ignorerad eller glömd. Med närvaro menas förstås att vi är aktivt engagerade i våra kunders verksamhet, att vi finns tillgängliga i form av löpande kontakt.