Vision

VisionGenom vår vision uttrycker vi de mål som vi inte kan sätta inom fasta ramar på kort sikt. Väl medvetna om att visionen är en av de viktigaste grundstenarna i vår verksamhet. Utan vår vision vet vi inte vart vi är på väg.

Det är vår vision att vara en ledande leverantör av IT-lösningar till Hotell och Reseindustrin i Skandinavien med intilliggande länder.

Vi ska vara erkända som den leverantör som ligger i teknikens framkant. Vi ska vara främst gällande teknisk kompetens och verksamhetskännedom samt även vid leverans av funktionella IT-lösningar.