Avancerade funktioner

- och användarvänlighet

Utvecklingsteamet bakom SPECTRA har mångårig erfarenhet kring hanteringen av de mest komplexa arbetssätt. En informationslösning är dock inte mycket värd, om den är svåranvänd - oavsett hur avancerad funktionalitet man har. Därför utgör användarvänlighet en väsentlig del av visionen bakom SPECTRA. SPECTRA är lätt att lära och använda i det dagliga arbetet. Samtidigt ger lösningen all nödvändig information, som är grundläggande för att kunna hantera komplexa kunder.

I större organisationer med funktionsuppdelade avdelningar är kommunikationen mellan avdelningarna av vital betydelse. Därför är det värt att notera att SPECTRA omfattar ett brett urval av lösningar. Lösningarna är integrerade och lagras i ett databassystem, vilket gör att informationen är lättillgänglig för respektive avdelning. Dessa data används i samband med uppföljningsanalyser och tillhandahåller då värdefull information för ledningen.

I komplexa installationer där SPECTRA hanterar flera anläggningar/företag i samma databassystem används ASP-baserad teknologi samt distribuerad databas- och serverteknologi. Nyttjandet av dessa tekniska faciliteter ger obegränsade möjligheter till utveckling av kapaciteten i SPECTRA-lösningarna.