Ledande teknologi

SPECTRAs tekniska plattform är baserad på ren Microsoft teknologi både gällande utvecklingsverktyg och databassystem (SQL Server). Det är unikt att SPECTRA inte bara använder Microsoft SQL Server, utan även använder Microsofts professionella utvecklingsverktyg - bl a Visual Studio .NET. Interface mot andra system nyttjar också denna teknologi vilket gör att driftsstabiliteten och överskådligheten i SPECTRA- lösningarna är mycket hög.