Håller jämna steg med en värld som utvecklas

Standardmodulerna i SPECTRA innehåller heltäckande funktionalitet, som löpande uppdateras i takt med utvecklingen i omvärlden. Lösningarna kan anpassas individuellt till den enskilda kunden utan att för den skull påverka själva kärnan i mjukvaran. SPECTRA lever därmed upp till kravet om att lösningen ska följa den generella utvecklingen, samtidigt som varje enskild kund har möjlighet att utveckla egna funktioner anpassade efter det egna arbetssättet i systemet. Detta stödjer naturligtvis kundens verksamhetsspecifika fördelar och därmed stärks kundens konkurrenskraft.