Nära samarbete med branschen

Produktutvecklingsstrategin för SPECTRA utgår från de senaste utvecklingstendenserna i branschen kombinerat med de tekniska möjligheter som den moderna teknologin tillhandahåller. Med utgångspunkt att stödja denna strategi är utvecklingsteamet bakom SPECTRA sammansatt av såväl kompetenta personer från Hotell- och Reseindustrin såväl som personer med stor kunskap inom mjukvaruutveckling. Kombinationen tillsammans med vårt gedigna samarbete med användargrupper är en värdefull inspirationskälla för framtida utvecklingen av SPECTRA.