Marknadens mest omfattande verktygslåda

Utöver den funktionalitet, som omfattas av SPECTRA-lösningarna, är det möjligt att bygga ut denna och utnyttja marknadens omfattande utbud av kompletterande verktyg.  Denna tillgänglighet kan utnyttjas tack vare det faktum att SPECTRA följer öppna standarder.

Data i SPECTRA är alltså fullt tillgängliga genom att användare som har rättigheter kan nyttja dessa data interaktivt för fortsatt bearbetning i andra mjukvarulösningar. Denna flexibilitet ger verksamheten frihet att kunna utarbeta exempelvis rapporter, som kan ligga till grund för viktiga beslut. I en tid med snabba förändringar i de affärsmässiga förutsättningarna är detta av vital betydelse för verksamhetens ekonomi.