Google Hotel Ads

Integration till Google Hotel Ads kanaler ger åtkomst till alternativa försäljningskanaler för målinriktad marknadsföring av rum baserat på kundernas sökningar på internet. Jämfört med de traditionella tredjepartskanalerna är kostnaden markant lägre, detta då meta-search kanalerna inte debiterar provision för genererade affärer utan istället debiterar per klick/hänvisning. Prisnivån för betalning per klick är på en helt annan nivå än provisionerna.