Aktivitet, SPA och Wellness

Aktivitet, SPA och Wellness kännetecknas av att flera olika men inte alla resurser kan utföra en given aktivitet. Begreppet ledig kapacitet vid planering av arrangemang med många aktiviteter kan därav vara en utmaning. Här är SPECTRA till hjälp för användaren.

Aktivitetssystemet förstår sammanhanget mellan aktiviteter, resurser och kompetens. När du önskar att sälja en specifik aktivitet, då väljer du endast aktiviteten.


Planering
SPECTRA hittar automatiskt de aktuella och önskade resurserna, så kan du enkelt se när det är möjligt att boka en specifik aktivitet.

Gällande personal resurser är det också möjligt att ange när det är rast, semester mm.

Spaoeversikt