Anpassa själv rapporter efter behov

 

Man kan själv designa och namnge just dina analysrapporter efter just ditt behov, vilket innebär att den visar just den information som är viktigast för din verksamhet. Det är möjligt att ha alternativa utseenden på en och samma rapport, det änvänds ofta som underlag till uppföljning av ökade säljinsatser. Oavsett om ni designar egna rapporter eller användar standarden så kan data överföras till andra windowsbaserade program expempelvis Microsoft Excel.