Kedjelösningar

Med SPECTRA Multi Site Server kedjelösning är det förberett för den kedja som expanserar, detta är en funktion som kan bidra till en kontrollert expansion och samtidigt utnyttjar många olika synergieffekter.

Från central sett kan marknadsavdelning genomföra kampanjer där de exponerar alla kedjans hotell med erbjudanden anpassade till varje enskilt hotell och även tidigare kundrelationer. På ledningsnivå så följer man med i säljutveckling för kedjan som helhet och varje enskild hotell och även en mer detaljerad nivå om detta önskas.

Den ekonomiska bokföringsmässiga rapportering sker i ett centralt ekonomistyrningsystem som är fördelat på varje enskild enhet.