Kassa & varuförsäljning med fakturering

SPECTRA skapar automatiskt räkningar för alla typer vistelser så att underlag finns klart vid utcheck. Tillägg utöver det avtalade kan sättas på räkning eller avräknas särskilt via den inbyggda modulen som hanterar varuförsäljning.


Räkningsbilden
Om kunden önskar räkningen delad i flera räkningar, då kan detta ske automatiskt via posteringsinstruktioner i reservationen. Om gästen först informerar om detta vid utcheckningstillfället så delas detta och flyttas enkelt och överskådligt mellan olika räkningsfönster i reservationen. Avräkningen kan ske i olika betalningsformer så som kontant, kreditkort eller faktura också elektronisk fakturering i OIOXML format.

SPECTRA skapar bokförings och lagertransaktioner motsvarande försäljningen, likaså kassa stängningsfunktionen gör avstämning av kassan. All dokumentation görs utan extra arbetsinsats.

Raekningsbild

 

POS SE