Ledningsinformation & budget

 

Ledningsinformation
Ledningsinformation kan flera månader i förväg sätta prognos för specifik period på företagets kärnområden. Den här informationen är oerhört värdefull för företagsledningen i samband med planering av olika mässor, aktiviteter och bemanning av personal.

Ledelsesinformation

 

Budget
Även budget kan läggas in direkt i SPECTRA fördelat på respektive grupp, det är därför möjligt att jämnföra realiserad, reserverad och även prognos i budgeten utan att kräva manuella uträkningar i räkneark.

Alla siffror överförs enkelt till Excel direkt från SPECTRA.

Budgetter

 

Managementboard
Managementboard är ledningens verktyg som samlar KPI'er - rätt nyckeltal som gör att man kan styra mot en fungerande performance modell för verksamheten.

Managemenboard