Styrning av uppgifter och korrespondens

Uppgiftshanteringen i SPECTRA ger kontroll på arbetsuppgifter på avdelnings och personnivå. När uppgiften skapas redan då kan den person som registrerar uppgiften lägga uppgiften på en annan person som skall utföra uppgiften. På avdelningsnivå är det fullt överskådligt vilka uppgifter som ännu inte är slutförda. 

Uppgifter
För uppföljning på offerter, bekräftelser, namlistor och program mm som är knutna till en bokning  är det möjligt att skapa uppgiften direkt i bokningen. För marknadsmässiga aktiviteter och uppföljning skapas uppgiften i den stad som den aktuella kunden/prospect antingen manuellt eller automatiskt som underlag till en marknadsföringskampanj.

Avslutade uppgifter dokumeterar den kommunikation som varit med kunderna bakåt i tiden, vilket gör att viktig information och historik inte försvinner eller glöms bort.

Uppgifter

 

Korrespondensstyrning
Korrespondens sparas automatisk, när det skrivs ut via SPECTRA. Det gäller alla offerten, bekräftelser, kundbrev, mailings och så vidare. Användarna sparar alltså tid i samband med arkivering och det är enkelt att hitta ett dokument, som har skickats tidigare.