SPECTRA House Management

Effektiv schemaläggning med rumstatus i realtid

Housemanagemet1 366X266
  • Komplett överblick på rum med prioriterad städning
Housemanagemet2 366X266
  • Hantering av medarbetarlag och arbetstid
  • Grafisk fördelning av rum till medarbetarlag
  • Löpande beräkning av återstående arbetstid
Housemanagemet3 366X266  


  • Statusindikation som visar om rummet håller på att städas eller om rummet är färdigt för incheckning

Uppgiftsstyrning som underlättar den interna kommunikationen

  • Via inloggning indentifierar systemet medarbetaren. Alla tilldelade rum för städning och övriga planerade uppgifter visas på en Smartphone

  • Rapportering av utförda uppgifter görs smidigt på en Smartphone. Genast uppdateras rumstatus i hotellsystemet och i House Managementdelens planeringsverktyg

 

Housemanagemet4 173X266Housemanagemet5 173X266