Online Bokning & Betalning

Ofta är det utanför resebyråns normala öppettid, som de flesta reseköpare har ledigt för att undersöka utbudet av resor och göra beställningar. Med SPECTRA Onlien Bokning & Betalning kan reseköparen dygnet runt snabbt skapa sig en överblick över resebyråns erbjudanden och på samma gång genomföra en beställning inklusive tecknande av reseförsäkring samt övriga tillägg. Slutligen kan reseköparen skriva ut en reservationbekräftelse, ett resebevis eller en biljett.

Som en integrerad del av resebeställningen finns Online Betalning som tillvaratar betalningen för resan baserat på kreditkort eller Internet bank. Betalningstransaktioner genomförs online och är således fullständigt automatiserade. Det är möjligt att specificera regler för huruvida endast deposition eller hela resans pris ska betalas vid beställningstillfället beroende på antal dagar före avresa. Det sistnämnda är särskilt relevant vid försäljning av restplatser.

Onlinebooking1Onlinebooking2 186X140

Onlinebooking3