Kund och Marknadssystem

På alla typer av kunder, såväl privata, företag och agenter, är det möjligt att specificera en lång rad värdefull kundinformation som exempelvis obegränsat antal kundkategorier/segment. Statistik och analysfunktion som visar nyckeltal för ett obegränsat antal år tillbaka eller fram i tiden. Länk till uppgiftsstyrning med visning av  uppföljning på reservationer, försäljning och så vidare. 

Kundupplysningar samlas i systemet med mycket liten ansträngning av användaren. Analyser av resebyråns kunder baserat på segment och marknadsgrupper ger underlag för vilka kunder som ska bearbetas. E-postfunktionen underlättar arbetet kring utskick av t.ex. inbjudningar, erbjudanden och broschyrer. Funktionen kan också automatiskt uppdatera uppföljningssystemet.

Det är möjligt att sända e-post direkt från kundkortet och den automatiska  journalfunktionen arkiverar alla avsända dokument såsom resebevis/biljetter i Word eller PDF- format. 

Kunder1Kunder2