Programuppläggnings modul

Programuppläggningsmodulen är systemets omfattande databas med upplysningar kring bl.a. avgångar, destinationer, hotell, rum (typer/kategorier), allotments, tillägg /rabatter, försäkringar, priser och paket. Programuppläggningen strukturerar och styr hela resebyråns produkt- och serviceutbud såväl för den interna försäljningsstyrkan som för internetkunderna. Programuppläggningen är samtidigt grunden för hela automatiseringen av de administrativa rutinerna i samband med avveckling av resorna.

Avgångar
En avgång omfattar upplysningar om avgången namn/kod, avgångstyp (flyg, buss, båt osv.), avgångsdatum, egenskaper, allotmentavtal, avgångstillägg, kontaktpersoner för automatisk rapportering, kost- och försäljningspriser samt uppsamlingsrutter och grafiska layouts för seating. Vidare automatiska följebrev samt allotmentuppdelning för styrning av allotmentnyttjandet vid avveckling av resor med olika varaktigheter.

AfgangeAfgange2 221X161

Destinationer
Under destinationer finns de resmål som erbjuds. Vidare finns bl a informationer om land, automatiska följebrev, egenskaper, depositionsregler samt destinationstillägg/-rabatter med tillhörande kost- och försäljningspriser, provision , allotment på tillägg och så vidare.

Hotell
För varje destination finns hotell med upplysningar gällande adress, kontaktpersoner med stöd för elektroniskt utskick av rapportering till hotellet, meddelanden med möjlighet till notering kring gästinformation, markeringar för garantihotell, standardpension osv. På hotell finns vidare webblänkar till arkiverade texter och bildmaterial, som kan användas direkt vid försäljningssituationen för både den interna försäljningsstyrkan som i samband med Internet Online Reservation.

Hoteller

Registrering av egenskaper på hotell, som kan användas som underlag för kvalitativa sökningar som t.ex. - "Alla barnvändliga hotell på Gran Canaria" eller "Alla hotell i Frankrike där avståndet till skidliften är max 100 meter".

Hotelltillägg samt journalisering som automatiskt underhåller en logg över sänd rapportering till hotellet.

Under varje hotell finns en översikt över hotellets rumstyper/-kategorier med information om min/max och normal (standard) antal personer med möjligheten att specificera detta per persontyp. Faciliteter för hantering av hänvisningar i relation till allotment på andra rumstyper och automatisk beräkning av barnrabatt och annat.

På webb-länken finns beskrivningar och bildmaterial om de enskilda rumstyperna, hantering av rumsegenskaper, rums kost- och försäljningspriser samt diverse rumstillägg och rabatter.

Vaerelsestyper Kategorier1Vaerelsestyper Kategorier2 206X141

Vaerelsestyper Kategorier3

Allotmentavtal med styrning till dagsbasis. Loggning av ursprungligt allotment samt löpande uppdatering av nuvarande och ledigt antal som ger idealiska uppföljningsmöjligheter samt beslutsunderlag för nästa säsongs disponeringar

Avancerade kopierings- och regleringsfunktioner med samtidig uppdatering av allotment för flera rumstyper.

Tillägg
Ordet tillägg används i detta avsnitt som övergipande för såväl tillägg som rabatter. Tillägg hanterar alla typer av tillägg, som erbjuds utöver själva resan d.v.s. avgång/transport och hotell. Som exempel på detta kan nämnas tillägg för balkong med utsikt, sittplats med extra plats för benen, teaterbiljetter, helpension, liftkort samt automatiska/beräknade tillägg såsom rabatt för extra säng och enkelrumstillägg.

Det är möjligt att specificera tillägg till avgång, destinationer, hotell, rum samt oavhängiga tillägg - kopplat till resan som helhet eller personrelaterade. Alla typer av tillägg stödjer allotmentstyrning. På de enskilda tilläggen finns vidare en rad parametrar som används i samband med styrningen av den automatiserade rapporteringen av tilläggsförsäljningen till hotell, avgångar, destinationsguider o.s.v.

Tillaeg1

I SPECTRA Travel System finns en avancerad modul för hantering av paketresor. Ett paket består vanligtvis av ett antal uppsamlingsrutter, avgångar med möjlighet till hantering av  anslutningar, ut-och hemresa samt rundresor - det finns ingen begränsning på antalet avgånger i ett paket. Det samma gäller för antalet hotell där det är möjligt med ett eller flera hotellboende såsom transporthotell, kryssning och så vidare. I ett paket kan även tillägg ingå.

Prissättningen kan ske baserat på en beräkning av de delar som ingår i paketet eller som ett fast pris på paketet.

Pakkerejser1

Priser och beräkning
Beräkning och registrering av priser är onekligen ett av de områden, där många reserbyråer efterfrågar en förenkling av arbetsprocessen. Här har SPECTRA en stor styrka i form av överblick och automatiserade beräkningsrutiner

Priser Kalkulation1 206X150