Reservation/Bokning

SPECTRA Travel Systems bokningsdel är uppbyggd så att arbetsprocessen i systemet följer det naturliga samtalsflöde med kunden. Löpande presenterar SPECTRA användbar information för användaren, så att denna kan informera gästen kring destinationen och hotellet samt eventuellt föreslå alternativ till gästens önskemål. Det tas hänsyn till önskemålen om att optimera försäljningen i samband med allotmentavtal som finns såsom garantihotell och så vidare.

Sökning efter den önskade resan kan genomföras på en lång rad olika kriterier.

Booking1Booking2

Bokningsdelen i SPECTRA är omfattande, och nedanstående beskrivning har inte för avsikt att ge en djupare förståelse kring funktionaliteten, användarvänligheten och flexibiliteten. Som exempel kan dock följande nämnas: 

 • Bokning av flera rum och rumstyper på samma reservation
 • Bokning av olika paket på samma reservation
 • Rundresor/kombinationsresor med obegränsat antal hotell
 • Obegränsat antal avgångar inklusive feeder
 • Uppsamlingsrutter
 • Deltagarlistor med registrering av födelsedatum, avbeställningsförsäkring samt hantering av Reseförsäkring
 • Grafiskt platssystem
 • Tillägg på avgångar, hotell, deltagare samt oavhängig tillägg
 • Ekonomi- och inbetalningsdel
 • Logg över alla ändringar som genomförts på reservationen med tidpunkt och användarinitialer
 • Journal över alla dokument som är skickade till gästen med direktåtkomst i form av elektronisk format Word / PDF, såsom resebevis/biljetter samt följebrev

Booking3Booking4