SPECTRA Channel Management

SPECTRA CHANNEL MANAGEMENT 2

Central och automatisk styrning

  • Alla kanaler styrs av SPECTRA - SPECTRA Rate & Yield Management är det intelligenta system bakom den centrala styrning
  • Availability styrs av en enkel inventory i SPECTRA istället för manuell fördelning på varje enskild kanal. Alla typer av restrictions är supporterade

  • Fokus på strategi och överblick i stället för manuellt uppdateringsarbete utav enskilda försäljningskanaler


Download av reservationer och kreditkortsinformation

  • Automatisk download utav nya reservationer, ändringar och anulleringar direkt i SPECTRA med automatisk uppdatering av availability och priser på alla kanaler utifrån Yielding systemets rekommendationer

  • PCI Compliant download utav kreditkortsinformation som garanti för betalning.


SPECTRA Channel Management - Kedjelösning

  • SPECTRA Channel Management och SPECTRA Multi Site Server kedjelösning ger hotellkedjor den fulla överblick över deras representation på alla försäljningskanaler och är ett ovärderligt verktyg för kedjans Revenue Manager