SPECTRA SOA

 

 "SPECTRA SOA (Service Oriented Architecture) erbjuder en ny generation av dynamisk mjukvarulösning, som snabbare och kostnadseffektivare kan vidareutvecklas i takt med att det uppstår nya krav på funktioner".

Tanken bakom SOA är att konstruera komplexa mjukvarulösningar genom att förbinda universella och oberoende mjukvarutjänster med varandra. Varje tjänst visar sin funktionalitet via ett väldefinierat och dokumenterat interface som kan användas av andra applikationer och tjänster. På kort sikt är utvecklingstiden för applikationer baserade på SOA betydligt längre - 25 gånger längre utvecklingstid är inte orealistiskt i många fall. Denna investering på smidig mjukvaruutveckling har vi haft kompentensmässiga och ekonomiska möjligheter att genomföra, likaså att vi fortsätter att tillsätta stora resurser med fortsatt utveckling.

Den naturliga frågan är självklart, vilka stora fördelar SOA kan bidra med utifrån våra kunders synvinkel och utifrån utvecklingsavdelningen?

 1) - Vidareutveckling och anpassning av affärsprocesser med hög underliggande komplexitet kan lyftas till en högre attraktionsnivå och därmed minska komplexiteten. Ingående kunskap till enskilda detaljer i implementeringen är inte nödvändiga. Vi kan till exempel göra ändringar i ordningsföljden i affärsprocessen och tillföra nya regler genom att endast använda existerande tjänster (eventuellt supporterat med ett par nya) i det nya flödet som önskas.

I samband med exempelvis implementering av Internet Online Reservation lösningar, upplever vi att många kunder önskar en hög grad av individuell anpassning, eftersom sådana lösningar är en del utav "ansiktet utåt". Det handlar dock inte enbart om utseendet, utan även om att gästen skall kunna förstå produkten, presenteras för relevanta erbjudanden och produkter att köpa till, när bestämda villkor är uppfyllda, hantering av avtalspriser och villkor, rabatter, Yield/Revenue Managementstyrning av tillgängliga priser och produkter. Här erbjuder SPECTRA SOA verkligen frihet att kundanpassa "perfekta" lösningar.

2) - SPECTRA SOA  implementeras som WEB Services, vilket gör det möjligt att få tillgång till SPECTRA SOA via internet oberoende av systemmässig plattform och programmeringsspråk. Fördelarna är bl.a.:

a) Funktionaliteten i SPECTRA kan inarbetas som en integrerad del av en annan mjukvaruapplikation på internet
Ett exempel kan vara ett Skidorts-hotel, som önskar en Internet Online Reservationsfunktion, där det ska vara möjligt att i ett och samma system reservera boende med olika tillägg, liftkort och skidutrustning. Reservationen av boende hanteras av SPECTRA, medans liftkort och skidutrustning hanteras av ett uthyrningssystem anpassat för detta ändamål. Från Internet användaren synvinkel så  kommer lösningen att upplevas som en enhet, trots att det är två olika underliggande system, specialiserade på olika områden.

SPECTRA SOA ger också helt unika möjligheter att integrera till Internet Online Reservation portaler och GDS system.

b) Tjänster som är tillgängliga via Internet.
Funktionalitet/tjänster är traditionellt sätt tillgängliga via ett program, som är installerat lokalt eller via ett program som är installerat på en hostingserver tillgänglig via Internet. Med SPECTRA SOA erbjuder vi idag funktionalitet/tjänster, som är tillgängliga via Internet utan att där på något sätt är installerade program hos användaren (eller dennes hostingserver). Denna stora möjlighet är självfallet, att ett obegränsat antal kunder kan få tillgång till nya tjänster, när dessa tjänster är tillgängliga på en server. Behov av installations- underhållsarbete på individuella kundservrar elimineras alltså fullständigt.

c) SPECTRA SOA erbjuder valfrihet gällande användargränssnitt och den plattform som passar till uppgiften.

SPECTRA SYSTEMS har nyligen lanserat ett nytt High-end restaurang- och kassasystem som inriktar sig till krävande restauranger och restaurangkedjor. Frågor omkring att utveckla mjukvara till handterminaler dök naturligtvis upp tidigt i utvecklingsarbetet. Vilka delar av det stationära systemet skulle implementeras i handterminalerna, och vilken hänsyn skulle tas till det i utvecklingsarbetet?

Med SPECTRA SOA var svaret enkelt. Vi kunde utveckla den stationära applikationen först och efteråt hade vi full frihet att välja den plattform som var bäst för handterminalerna. Det enda utvecklingsarbetet som var specifikt relaterat till handterminalerna var användargränssnittet eftersom den lagras på handterminalerna. Alla övriga delar av applikationen är tjänster, som är gemensamma med den stationära delen.

3) - Möjligheten att utveckla nya applikationer baserade på universella och oberoende mjukvaror har självklart en stor fördel, att nya produkter uppstår från en grund av befintliga produkter. En indirekt fördel är att testfasen minskas markant. Återanvändning och test är inte den mest visionära del av de möjligheter, som SPECTRA SOA bidrager med, men avkastningsmässigt ger det onekligen en stor dynamik när tidsåtgången i utvecklingsfasen och testfasen kan reduceras med 75-95%.