SPECTRA Rate & Yield Management

Central styring av priser

Rate 732X346px
  • Central styring utav priser baserat på availability, lead-time, rates och restrictions
  • Rate levels med buckets/korgar utav priser/produkter gör bytet från en prisnivå till en annan mycket effektiv.
  • Alla delsystem i SPECTRA Distributionslösning uppdateras automatiskt såsom Online Bokning, Mobil Online Bokning, Channel Management bokningskanaler/GDS samt Reservation Webservices Architecture (OTA).

Restrictions

Restrictions

 

  • Systemet stödjer alla udbredda restrictions
  • Restrictions kan kombineras på rate level, priskod/produkt och rumstyp nivå
  • Komplett loggning/historik på ändringar i restrictions
Graf

Antal erbjudna rum/produkter beroende av efterfrågan och lead-time

  • Automatisk styring utav hur många rum, som skall undantas från försäljning beroende av  lead-time specificerat per produkt/rumstyp

Rate Query

  • Rate Query ger bokningsavdelningen en överblick över vilka produkter hotellet erbjuder och till vilka priser. Användarna behöver inte förstå komplexiteten i Yielding systemet

  • Avtalspriser är en integrerad del i Rate Query

 

Ratequeryse