Programutveckling

SoftwaredevelomentSPECTRA SYSTEMS har idag den största utvecklingsavdelningen bland de skandinaviskt baserade leverantörerna av hotell- och konferenssystem. Vi har inte mindre än 16 st. heltidsanställda systemutvecklare och fler är på väg in.

Denna satsning på produktutveckling ger våra kunder dokumenterad fördel i form av funktionalitet, driftsstabilitet och teknologiska möjligheter som SPECTRA är ensamma om att erbjuda.