Utbildning

SPECTRAs användarvänliga gränssnitt gör att alla kan använda de grundläggande funktionerna i systemet efter några få timmars utbildning. Detta är en stor fördel då nya medarbetare börjar i organisationen. Användare som ska ha en djupare förståelse för de avancerade faciliteterna i SPECTRA erbjuds kurser under flera dagar.

I samband med implementeringen av SPECTRA rekommenderas att utbildning genomförs på anläggningen. Utbildningsplanen läggs upp i samråd med anläggningen med hänsyn till varje användargrupps arbetsområde och förkunskaper. Utöver detta kan vi erbjuda öppna kurser, där användaren kan lära sig mer om delar av systemet som är av särskilt intresse.  På de öppna kurserna finns det även tillfälla att byta erfarenheter med kollegor från andra anläggningar.

Alla utbildningar genomförs av erfarna systemkonsulter som alla har grundlig erfarenhet av SPECTRA-lösningarna och samtidigt en branschmässig bakgrund inom hotell och konferens eller resebyrå.