Jobb
Online Support


Marknadens bästa service dygnet runt året runt

När du investerar i en av våra SPECTRA-produkter ger motsvarande mjukvaruserviceavtal dig tillgång till marknadens bredaste utbud av tjänster.

SPECTRA hotline support är öppet dygnet runt - 365 dagar om året. Även om behovet sällan uppstår är det tryggt att hjälpen alltid finns inom räckhåll.

I vår supportavdelning får du service av personer med många års erfarenhet inom hotell- och resebranschen och med hög IT teknisk kompetens. 

 

eSupport

En utökad supportfunktion tillgänglig dygnet runt, året runt för alla användare.

I supportportalen har vi samlat guider som vägleder er i det dagliga arbetet i SPECTRAS olika system. Målet med guiderna är ni som användare skall få vägledning, kunskapsstöd och att ni tillsammans skall kunna systemmässigt optimera ert arbete i systemet.  

eSupporten används även aktivt av SPECTRAs personliga support för att besvara era frågor, detta genom att du får en länk till en guide som besvarar din fråga eller vägleder dig till lösningen av din utmaning.

För inloggningsuppgifter kontakta systemansvarig på er anläggning eller skicka ett mail till support@spectra-systems.se


Utbildning

SPECTRAs användarvänliga struktur gör att alla kan använda de grundläggande funktionerna i systemet efter några timmars utbildning i systemet. Detta är en stor fördel vid anställning av nya medarbetare på anläggningen.

I samband med implementeringen av SPECTRA planeras utbildningen i samarbete med kunden så utifrån de kunskapsbehov som finns på anläggningen och de olika personalgrupperna.

SPECTRA SYSTEMS erbjuder även öppna kurser där användare kan få grundutbildning eller fördjupad utbildning inom utvalda delar av systemet. De öppna utbildningarna erbjuder också möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra företag.

Alla kurser hålls av erfarna systemkonsulter, som alla har många års erfarenhet av SPECTRA kompletterat med branscherfarenhet.

 

Programutveckling

Idag har SPECTRA SYSTEMS det största utvecklingscentret bland skandinaviska baserade leverantörer av hotell-, konferens- och restaurangsystem. Vi har inte mindre än 15 heltidssystemutvecklare som uteslutande ägnas åt systemutveckling - och fler är på väg.

Denna betydande investering i produktutveckling ger våra kunder bevisade fördelar vad gäller funktionalitet, driftsstabilitet och tekniska kapacitet som endast erbjuds av SPECTRA.

I vår systemutveckling har vi spetskompetens inom ledande mjukvaruteknik med fokus på Microsoft Visual Studio .NET implementerat i objekt- och serviceorienterade arkitekturer, inklusive webbtjänster. SPECTRA SYSTEMS har många års erfarenhet av .NET-ramverket som en utvecklingsplattform från början av Beta-utgåvan och har därför varit banbrytande i operativa applikationer inom denna teknik.

Som ingår i mjukvaruserviceavtalet erbjuder vi programuppdateringar flera gånger per år med allmänna förbättringar av SPECTRA.

 

Online Support

Öppna eller ladda ner Teamviewer genom ikonen/länken nedan. Observera att du kan få en följdfråga där du måste acceptera att använda tjänsten.