Marknadens bästa service kommer runt dygnet runt, 365 dagar om året.

När du investerar i en av våra SPECTRA-produkter ger motsvarande mjukvaruserviceavtal dig tillgång till marknadens bredaste utbud av tjänster.

SPECTRA hotline support är öppet dygnet runt - 365 dagar om året. Även om behovet sällan uppstår ur erfarenhetssynpunkt, är det ett stort förtroende för att assistansen alltid är inom räckhåll.

I vår supportavdelning får du service av personer med många års erfarenhet inom hotell- och resebranschen, kompletterat med en teknisk utbildning på SPECTRA SYSTEMS.

Utbildning

SPECTRAs användarvänliga struktur gör att alla kan använda de grundläggande funktionerna i systemet efter några timmars träning.

Detta är en stor fördel speciellt för nyanställda i företaget.

Användare som har en djup förståelse för SPECTRAs avancerade anläggningar erbjuds kurser med flera dagars varaktighet.

I samband med implementeringen av SPECTRA rekommenderas att utbildningen hålls i företaget. Planeringen av utbildningen sker i samarbete med kunden, med hänsyn till arbetsområden och förkunskaper för de enskilda användargrupperna.

Dessutom erbjuds öppna kurser där användare kan registrera sig för de delar av systemet som har deras speciella intresse. De öppna kurserna erbjuder också möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra företag.

Alla kurser hålls av erfarna systemkonsulter, som alla har många års erfarenhet av SPECTRA kompletterat med branscherfarenhet.

Programvaruutvecklare

Mjukvaruutveckling

Idag har SPECTRA SYSTEMS det största utvecklingscentret bland skandinaviska baserade leverantörer av hotell-, konferens- och restaurangsystem. Vi har inte mindre än 15 heltidssystemutvecklare som uteslutande ägnas åt systemutveckling - och fler är på väg.

Denna betydande investering i produktutveckling ger våra kunder bevisade fördelar vad gäller funktionalitet, driftsstabilitet och tekniska kapacitet som endast erbjuds av SPECTRA.

I vår systemutveckling har vi spetskompetens inom ledande mjukvaruteknik med fokus på Microsoft Visual Studio .NET implementerat i objekt- och serviceorienterade arkitekturer, inklusive webbtjänster. SPECTRA SYSTEMS har många års erfarenhet av .NET-ramverket som en utvecklingsplattform från början av Beta-utgåvan och har därför varit banbrytande i operativa applikationer inom denna teknik.

Som ingår i mjukvaruserviceavtalet erbjuder vi programuppdateringar flera gånger per år med allmänna förbättringar av SPECTRA.

Online Support

After activating the menu item below, you must accept
that the TeamViewer remote control tool must be run.