Jobb
Online Support


Hotel Management System

Tillgängliga priser och rum
- RateQuery, det perfekta säljverktyget

Det har aldrig varit lättare att hitta det bästa erbjudandet till gästen. Du får direkt detaljerad information om tillgängliga rum och priser. Olika filter gör sökningarna så specifika som du behöver och varje telefonsamtal eller besök på Onlinebokningen kan enkelt konverteras till en reservation.

När priser, kampanjer och restriktioner uppdateras i systemet så blir de direkt tillgängliga för medarbetarna på bokningen, på Onlinebokningen och hos Tredjepartskanalerna. 

Säljverktyget hanterar dynamiska priser och olika paket. Det kontrollerar tillgängliga rum, räknar fram priser utifrån satta restriktioner eller tex företagsavtal. Detta är ett av medarbetarnas viktigaste verktyg för optimerad försäljning av allt från logi med/utan frukost till det lyxiga SPAweekend paketet.

Boka med ett enda klick
Du väljer ett önskat paket/rumstyp och med ett klick skapar du en reservation.

 

 

 

Grafisk rumsöversikt

Den grafiska rumsöversikten är en interaktiv kalender som visar rum, datum och reservationer. Den visar  information som optimerar beläggningen med utgångspunkt i rumsegenskaper och reservationsstatus.

Enskilda datum kan markeras med olika färger manuellt eller dynamiskt av Revenue Management funktionen. Kalendern kan även visa information om evenemang eller viktiga händelser.

Reservationerna visas med olika färger beroende på reservationsstatus, ni väljer färger och om statusen skall räknas som preliminära eller definitiva – viktigt för analys/prognossystemet. På rumsfliken syns tydligt rummen med rumstyp och egenskaper – om de är redo för incheckning av nya gäster t.ex. behöver städas.  

Skapa och flytta en reservation med ett klick
Skapa en reservation med ett enda klick på det datum du vill boka - rumstyp eller nummer. Du kan också flytta en reservation till ett annat rum om du behöver ändra det tilldelade rummet för bokningen.

 

Reservationer och gäst-/kundprofiler
- strukturerar bokningsprocessen

Skapa nya reservationer görs enkelt och med ett logiskt flöde. Kundprofilerna är en integrerad del av processen, alla detaljer som behövs för långsiktig kundkontakt även uppgifter för uppföljning kan läggas till.

Det är enkelt att strukturera hela bokningsprocessen såsom att kontrollera tillgängligheten för rummen, välja det bästa erbjudandet och skapa en ny reservation. Därefter skickas en bekräftelse med  betalningslänk som samlar in kreditkortsinformation för betalning direkt eller som en garanti för senare betalning vid tex no-show. Det som är inbokat på reservationen posteras i samband med vistelsen automatiskt på räkningen.

Uppgifter och noteringar
Uppgifter och noteringar kring tex måltider, städning eller annat säkerställer att gästen får rätt information samt att medarbetaren får den information som behövs för att skapa en bra vistelse för gästen. Noteringar visas på valda driftslistor och uppgifterna samlas i en uppföljningslista som kan vara antingen på person eller avdelningsnivå.  

 

 

 

Centralbokning för hotellkedjor

Centralbokningsfunktionen är ett mångsidigt verktyg för den som arbetar med försäljning inom en hotellkedja eller flera systeranläggningar. Funktionen ger en översikt för alla hotells tillgängliga kapacitet och erbjudande så att medarbetaren kan erbjuda bästa alternativet till gästen och samtidigt optimera försäljningen inom koncernen. 

Funktionen möjliggör även för en centralbokning att ta hand om hantering av dynamiska priser, revenue management och hantering av tredjepartskanaler för flera hotell. 

 

Rumstilldelning och incheckning

Det är lätt att få överblick över tillgängliga rum efter rumstyp och egenskaper samt att tilldela ett rum. Detta kan göras antingen innan gästen ankommer eller i samband med incheckningen.

Auto-tilldelning av rum
Automatisk tilldelning gör jobbet på några sekunder, funktionen hanterar även automatisk uppgradering till annan rumstyp om den bokade rumstypen inte finns tillgänglig.

Automatiska aviseringar när rummet är klart
När städteamet rapporterat ett rum som städat i Mobile Team & Task Assistant uppdateras systemet i realtid så att gästen kan checka in direkt.  

 

Utcheckning
- Kassa och debitering av tillägg

SPECTRA genererar automatiskt räkningar för alla typer av vistelser som skall avresa. Extra tillägg kan debiteras på räkningen eller betalas separat via den inbyggda funktionen för varuförsäljning.   

Kassa, räkning- / fakturahantering
Räkningen kan automatisk delas upp i fler separata räkningar via posteringsinstruktioner, som anges i bokningen. Det går även att dela upp notan i samband med utcheckningen. Posteringar kan även lätt flyttas mellan räkningar som tillhör samma reservation. 

Avräkningen hanterar alla typer av betalningar; kontanter, kreditkort eller faktura - också elektronisk fakturering i olika format. 

SPECTRA genererar automatisk bokföring och lagertransaktioner. När rummet är utcheckat ändras rummets status omedelbart till utcheckad i Mobile Team & Task Assistant så städteamet kan påbörja städningen. 

Mobil utcheckning
Gästen kan även använda sin smartphone för att checka in eller ut, mer om detta hittar du under produkten Mobil Gästresa.