Jobb
Online Support


Revenue Management

Utnyttja kraften i ledande revenue management algoritmer som är integrerade med SPECTRA Revenue Management

SPECTRA är en certifierad IDeaS G3 integrationspartner och vi kan hjälpa dig att snabbt nå nya lönsamhetsnivåer med automatiska revenue management lösningar. Resultaten av kontinuerlig analys av realtidsdata från systemet, konkurrenter, plus statistik används för att kontinuerligt uppdatera priser.

Inga fler kalkylark, gissningar och mänskliga fel - Optimal prissättning hela tiden baserat på precision och förutsägbarhet.

 

Öka RevPAR

Använd exakta prognoser och distribuera optimal prissättning, restrictions och överbokning på rumstypnivå för att optimera intäkten i de olika segment.

Fokusera på strategi

Automatiserad analys, prognos och prissättning gör att du kan fokusera på strategi.

Översikt över prisstrategin

Med den effektiva priskalendern är det enkelt att styra priserna på olika pris- och bruttomarginalnivåer. Nödvändiga justeringar görs via samma funktion, så priserna motsvarar efterfrågan på de enskilda dagarna.

Rates (priser), rategroups och ratelevels

Det är enkelt att skapa nya rate plans (priskoder) med olika priser på vardagar och helgdagar för respektive datumintervall / säsong.

Avancerad hantering av rate restrictions
Du kan förbättra revenue management hanteringen avsevärt genom att använda rate restrictions. Restrictions kan ställas in på olika nivåer - rate level, på specifika dagar, på rategroups och rumstyper. Dra nytta av det stora urvalet av restrictions som SPECTRA stöder - t.ex. closed, closed for arrival, closed for departure, Length of stay, stay through and advance booking.

Rates (priser) anpassade till beläggningen
Rates justerade efter beläggningen kan automatiskt ändra rumspriset på dagnivå. Inställningen av detta är enkel - ange nivån på beläggning / ledighet och motsvarande open / close restrictions.