Jobb
Online Support


CRM Marketing

Värdefull information om dina kunder och prospects

Det är viktigt att involvera gästen i den information och de upplevelser ni erbjuder. SPECTRA's CRM marknadssystem är ett unikt verktyg som stöder en löpande kommunikation.

Hanteringen av prospects är en integrerad del av gäst / kundprofiler. Nya medlemmar / prospects / kunder skapas i kunddatabasen så snart kunden visar sitt intresse, ni skapar en offert  / bokning för kunden, alternativt självklart när prospects skapas manuellt eller via prospect databaser.

Relationer med kontakter dokumenteras löpande, inklusive deras intresseområden, köpmönster och många andra värdefulla information.

 

Riktad kommunikation

Kunder och prospects väljs med stor precision med utgångspunkt i mer än 75 urvalskriterier som fritt kan kombineras. Detaljgrader från koncern till de minsta dotterbolagen uppdelade i kontaktpersoner och självklart enskilda privata gäster.

När målgruppen specificeras kan du enkelt skicka information eller t.ex. generera uppgifter för senare uppföljning.