CRM Marknadssystem

Värdefull information om kunder och prospekts
Konsten är att först och främst vara i kundens vetskap när det är dags att välja leverantör. SPECTRAs CRM Marknadssystem är ett helt unikt verktyg som stödjer en sådan marknadsbearbetning. Hantering av prospekts är en integrerad del av kundkortet.

Nya prospekts/kunder skapas i kundregistret, så snart det görs en offert eller bokning till kunden alternativt skapar man kunden manuellt i databasen eller via inläsning från externt system. 

Relationer till kontaktpersoner, företag och agenter dokumenteras löpande. Deras intressen kartläggs i systemet och omfattar även analyser av hotellets kunder baserat på olika segment, marknadsgrupp och även omsättningsrelaterade parametrar.

Kundkort

 

Mailfunktion - kundurval
Man kan enkelt skapa mailings till kunder och prospekts med hjälp av mer än 100 olika kriterier. Detaljeringsgraden från översta koncernnivå till ett dotterbolag med kontaktpersoner eller självklart privatpersoner.

Uppgiftshanteraren styr processen och här följer man lätt med, steg för steg.

Marketingse