Job
Online Support


SPECTRA SYSTEMS er førende i Skandinavien indenfor softwareløsninger til Hospitality industrien omfattende hoteller, konference - og feriecentre, resorts og restauranter - såvel enkeltstående som kædebaserede.

Vi tilbyder en unik kombination af forretningsforståelse og spidskompetence indenfor softwareudvikling på internationalt niveau. Vi har endvidere stor erfaring med test, release, deployment og drift af software i public cloud - Microsoft Azure samt hybrid cloud løsninger, der sikrer høj tilgængelighed døgnet rundt 365 dage om året.

SPECTRA SYSTEMS er aktivt involveret i udviklingen af digital løsninger, der hastigt ændrer Hospitality industrien mod øget effektivitet i den daglige drift samt forbedrer gæsternes oplevelse og engagement, når de besøger vores kunder.

Vi har rundet 35 medarbejdere - og flere er på vej.

Vision

Gennem vor vision udtrykker vi de mål, som vi ikke kan sætte i faste rammer på kortere sigt. Velvidende at netop visionen er en af de vigtigste grundstene i SPECTRA SYSTEMS virksomhed. Uden vores vision ved vi ikke, hvor vi er på vej hen.

Det er SPECTRA SYSTEMS vision at være en førende leverandør af let anvendelige softwareløsninger til Hospitality industrien i Skandinavien og de omkring liggende lande.

SPECTRA SYSTEMS skal vinde anerkendelse for at være den leverandør, der går forrest med hensyn til teknisk kompetence og forretningsforståelse samt evnen til at levere funktionelle og driftsstabile løsninger, der styrker vores kunders konkurrenceevne.

Værdier

Vi har tre overordnede sæt af værdier, som vi bevidst værner om. Disse værdier er bærende for virksomheden og bør således karakterisere den måde, hvorpå vi agerer overfor kunder, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt.

Troværdighed
Vores kunder og medarbejdere skal opleve, at SPECTRA SYSTEMS er en troværdig virksomhed som man kan sætte sin lid til. Troværdighed opnår vi alene gennem at gøre det vi lover eller på anden måde stiller i udsigt.

Troværdighed er grundlæggende for et gensidigt samarbejde med vores kunder og for SPECTRA SYSTEMS som en tryg arbejdsplads.

Resultater og indtjening
Vi skal være stolte over det vi præsterer og at vores indsats gør en forskel. Kombinationen af teknisk IT kompetence og forretningsforståelse gør at vi har en stor virksomhedsspecifik fordel på markedet.

Vores resultater overfor kunderne måles på baggrund af deres succes med de løsninger vi leverer, det økonomiske udbytte af disse samt kundens tilfredshed. Vores resultater i relation til medarbejdere måler vi på grundlag af udviklingen i vore kompetencer og indtjeningsmæssigt på grundlag af vore årsregnskaber.

Teamånd og nærvær
Følelsen af at være en del af et team som medarbejder i SPECTRA SYSTEMS har stor værdi for vor samhørighed og evnen til at løfte opgaverne i fællesskab.

Vi tilskynder at vores medarbejderes kompetencer forenes og at mangfoldigheden fungerer som et aktiv i relation til vor bredde af kompetencer. Vi skal være nærværende overfor vores kolleger såvel i relation til det der vedrører arbejdslivet som fritiden.

Teamånd og nærvær overfor vores kunder ser vi som modstykket til følelsen af som kunde at være ignoreret eller glemt. Ved nærvær forstås altså, at vi er aktivt engageret i vores kunders virksomhed, at vi er tilgængelige i form af en løbende kontakt samt rent geografisk.

Strategi

SPECTRA SYSTEMS' overordnede strategi er gennem høj kompetence at kunne tilbyde konkurrencedygtige IT-løsninger samt på grundlag heraf at udbygge nuværende og etablere nye forretningsmæssige relationer til virksomheder indenfor SPECTRA SYSTEMS' markedsområde.

Succeser der kan betale sig
Via vore kompetencer er vi være i stand til at vurdere og præsentere overfor vores kunder hvilke løsninger, der kan blive en succes og hvilke  som ikke kan.

Når vi med glæde modtager en ordre på en ny løsning forpligter vi os samtidig til at yde en stor indsats for at løsningen bliver en succes i såvel kundens som i vores egen virksomhed. Under begrebet succes medregner vi også at løsningen skal være en økonomisk god investering for kunden i form af øget driftsstabilitet, effektivitet, nye indtjeningsmuligheder eller lignende.

Det fulde ansvar overfor alle kunder
Virksomheden SPECTRA SYSTEMS er bygget på et fundament af solide og langvarige relationer til kunderne. Vi erkender samtidig at vores løsninger har vital betydning for kundens virksomhed på såvel strategisk som operationelt niveau. Dette faktum forpligter vi os til at tage det fulde ansvar for. Dette uanset kundens størrelse, da det er vore holdninger og ikke den økonomiske værdi af kunden, der er motivationen for dette.

De gode referencer og de tilfredse kunder
SPECTRA SYSTEMS har gode referencer blandt meget anerkendte virksomheder indenfor samtlige af sine markedsområder - dette glæder vi os over. Men endnu mere vigtig er vores løbende overvågning rettet mod eventuelle mindre tilfredse kunder.

I sandhedens time må enhver virksomhed erkende, at der fra tid til anden opstår situationer hvor en kunde sidder tilbage med en negativ oplevelse af et hændelsesforløb. I disse situationer er vi indstillet på at strække os meget langt for at genvinde vores gode forhold til kunden. Vor indsats rettet mod at skabe gode referencer sker således aldrig på bekostning af at bevare gode relationer til alle kunder.